نمایشگاه صنایع غذایی بسته بندی و محصولات حلال قیرقیزستان

نمایشگاه صنایع غذایی بسته‌بندی و محصولات حلال قرقیزستان بیشکک ۲۰۱۸

 Food Expo Kyrgyzstan 2018

تاریخ برگزاری شمسی :  ۲۸ لغایت ۳۰ فروردین ۱۳۹۷

تاریخ برگزاری میلادی :   ۱۷ لغایت ۱۹ آوریل ۲۰۱۸

قیمت هر متر مربع غرفه مجهز :  ۱۶۰ یورو

هزینه ثبت نام:   ۳۵۰  یورو طبق تعرفه ارگانایزر

{"animation":"smooth","circlewidth":"0.1","backgroundwidth":"1.2","backgroundcolor":"#313332","is_days":"1","daysbackgroundcolor":"#e3be32","is_hours":"1","hoursbackgroundcolor":"#36b0e3","is_minutes":"1","minutesbackgroundcolor":"#75bf44","is_seconds":"1","secondsbackgroundcolor":"#66c5af","days_text":"Days","hours_text":"Hours","minutes_text":"Minutes","seconds_text":"Seconds"}

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...