کامرون

پایتخت: یائونده

نوع حکومت: جمهوری

دین و مذهب: آنیمیست (۴۰%) ، اسلام سنی (۲۰%) ، کاتولیک رومی (۲۰%)

زبان رسمی: فرانسوی ، انگلیسی (هر دو رسمی) ، فولانی ، سائو ، بامیلکه

واحد پول: فرانک آفریقائی

کامرون کشوری است در غرب آفریقا و پایتخت آن یائونده است. جمعیت این کشور ۲۲  میلیون پانصد هزار نفر است و زبان های رسمی آن فرانسوی و انگلیسی است. واحد پول این کشور فرانک آفریقای مرکزی است.

کامرون

جغرافیا

کامرون کشوری است در کنار خلیج بیافرا که از غرب با نیجریه از شمال با چاد از شرق با آفریقای  مرکزی، گینه  استوایی، گابن و از جنوب با جمهوری دموکراتیک کنگو همسایه است. در غرب سلسله ای از زمینهای بلند تا قله ی آتش فشانی کامرون ارتفاع می گیرند . در شمال جلگه های علفزار استوایی به طرف  دریاچه ی چاد متمایل است . جلگه های ساحلی و فلاتهای جنوب و مرکز پوشیده از جنگلهای استوایی است .  آب و هوای کامرون استوایی و در ساحل داغ و بارانی و مناطق دور از ساحل خشک تر است .

یائونده پایتخت کشور، بزرگ‌ترین شهر کامرون است .در کامرون در حدود ۲۰۰ گروه زبانی مختلف زندگی می‌کنند.

کامرون در سال ۱۸۸۴ مستعمره آلمان شد. پس از جنگ جهانی اول منطقه کامرون میان فرانسه و بریتانیا تقسیم شد. بخش تحت کنترل فرانسه در تاریخ یکم ژانویه ۱۹۶۰ از مستقل شده و جمهوری کامرون نام گرفت و بخش جنوبی که در کنترل بریتانیا بود در سال ۱۹۶۱ به جمهوری کامرون پیوست.

کامرون در مقایسه با دیگر کشورهای آفریقایی از ثبات اقتصادی و اجتماعی نسبی برخوردار است. این امر باعث شده تا کشاورزی، راهسازی، راه آهن، و صنایع بزرگ نفت و چوب پیشرفت داشته باشد. با این وجود بخش بزرگی از شهروندان این کشور هم‌چنان در فقر به‌سر می‌برند.

قدرت در این کشور از سال ۱۹۸۲ در دست پل بیا، رئیس‌جمهوری تمامیت‌خواه کشور است که با حزب جنبش دموکراتیک خلق خود حکومت می‌کند.

 

پارک ملی وازا (waza national park)

 پارک ملی وازا waza_national_park

پارک ملی وازا waza_national_park

پارک ملی وازا waza_national_park

کوه کامرون (mount cameroon)

کوه کامرون (mount cameroon)

کوه کامرون (mount cameroon)

کوه کامرون (mount cameroon)

پارک ملی کروپ (korup national park)

پارک ملی کروپ (korup national park)

 

پارک ملی کروپ (korup national park)

پارک ملی کروپ (korup national park)

پارک ملی کروپ (korup national park)

موزه افهمی (afhemi museum)

 

موزه افهمی (afhemi museum)

 

موزه افهمی (afhemi museum)

 

موزه افهمی (afhemi museum)

ساحل ۶ مایلی (mile six beach)

 

ساحل 6 مایلی (mile six beach)

ساحل 6 مایلی (mile six beach)

ساحل 6 مایلی (mile six beach)